21 kwietnia 2013

Are you hungry of styles?bag - puccini
top - h&m
blazer, shoes - reserved

/EN/ Purple shoes are chic and trendy, and look classy and sophisicated when pairing them with black.  To avoid looking like a traffic stop light I decided no to  add too much colours to it ;)

/PL/ Fioletowe buty są eleganckie i modne a zestawione z czernią dają strojowi klasyczny i wyrafinowany wygląd. Żeby nie wyglądać jak sygnalizacja świetlna postanowiłam nie dodawać za dużo kolorów do całego stroju ;)

Instagram